Fängslande berättelser som berör

I den romerska mytologin finns en ödesgudinna vars uppgift är att spinna livets tråd. Hennes namn är Nona – ett passande namn på vårt förlag, vars röda tråd är starka skildringar av fascinerande människor och fängslande livsöden. Vissa är sanna. Andra inte. De återges i såväl romaner som biografier och memoarer, men de är alla berättelser du bär med dig långt efter att boken är slut.

In English

Bokförlaget Nona

Bokförlaget Nona grundades 2010 i Göteborg och är ett systerförlag till Tukan förlag. På Nona ger vi ut omkring 25 böcker per år och i vår katalog hittar du såväl skönlitteratur som biografier och memoarer. Vi ger ut både svenska och utländska författare och har nära samarbeten med ett flertal internationella bokförlag.

Den röda tråden i vår utgivning är starka berättelser om fascinerande människor och deras livsöden. Våra böcker attraherar och engagerar en bred publik och säljs idag hos samtliga stora svenska återförsäljare.

Kontakta oss

Bokförlaget Nona
Örlogsvägen 15
426 71 Göteborg

In english

Entrancing stories that stand the test of time

In Roman mythology there is a goddess of destiny whose job it is to spin the thread of life. Her name is Nona – a fitting name for our publishing house, whose own thread consists of powerful depictions of fascinating people and captivating life stories. Some are true. Some are not. They are reproduced in novels, biographies, and memoirs and are all stories that the reader takes with them long after they have finished the book.

Bokförlaget Nona

Bokförlaget Nona is a Swedish publisher founded in Gothenburg in 2010 and is part of the Tukan förlag publishing group. Nona publishes around 15 books a year, with a catalogue including everything from fiction to biographies and memoirs. We publish Swedish and foreign authors, and we work closely with several international publishers.

Just as Nona the goddess spins the thread of life, our own thread as publishers is made up of the powerful stories and captivating lives of fascinating people. Our books attract and engage a wide audience and are sold at all major Swedish retailers.

Återförsäljare

Vill du sälja våra böcker?

Om du vill börja sälja våra böcker är du välkommen att kontakta oss direkt via e-post eller på telefon 031-10 20 25. Om du vill bli en av våra återkommande återförsäljare rekommenderar vi dig att kontakta Förlagssystem.

Manus

Har du en bokidé?

På Nona är vi alltid intresserade av starka och välskrivna berättelser som tilltalar en bred publik. Om du har ett manus som du tror passar vår utgivning vill vi gärna att du kontaktar oss via e-post eller formuläret här intill. Bifoga även ett följebrev med en sammanfattning av din bokidé. Det du skickar får inte överstiga 8 MB, så bifoga inga foton eller illustrationer. Nona bedömer endast fullständiga originalmanus på svenska, i word- eller PDF-format.

Tyvärr har vi inte möjlighet att bekräfta när vi tagit emot ditt manus, men vår målsättning är att ge dig återkoppling inom tre månader.

Om du skickar in ditt manus via e-post ber vi dig skriva ”Manus” och ditt namn i ämnesraden.

Skicka in ditt manus